Thursday, October 28, 2021

Како училиштето да стане важна вест во медиумите?

Преку 15 работилници во рамките на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, 440 членови на тимовите за училишта интеграција од училиштата низ цела земја, ги развиваа познавањата и вештините за јавни презентации, пристап кон целните групи и јавна комуникација. Како поактивно во јавноста, како училиштето да стане важна вест во медиумите? Еве ја атмосферата и нивните мислења од работилницата во Виница: