Wednesday, December 8, 2021

Секоја среда во 19:00 часот, следете ја емисијата „Мулти-виа-радио“!

„Мулти-виа-радио“ е емисија во кoja заедно со нејзиниот домаќин Бујар Саити низ разговор и музика ќе научиме повеќе за младите, за различните, сличните и ќе го прошириме нашиот хоризонт на можности. Инспирацијата за емисијата доаѓа токму од тоа дека секој од нас потекнува од негде и од некој, но секој од нас е посебна единка која се развива зависно од околностите кои го опкружуваат.

Овде ќе се дискутира за сите предизвици на младиот човек а ќе слушнете и за прекрасениот микс на различни култури кои не опкружуваат во секојдневието.

Мулти виа радио е активност на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, во партнерска соработка со Младински образовен форум.

Оваа емисија се емитува со поддршка на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. Емисијата е резултат на тимската работа помеѓу Македонскиот центар за граѓанско образование и Младински образовен форум. Содржината на емисијата им припаѓа на авторите и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски држави.