Saturday, October 16, 2021

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 16 јули 2014

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на алуминиумски прозорци“ во основното училиште „Гоце Делчев“, општина Илинден Меда – 3, Тетово
2 „Поставување на алуминиумски прозорци“ во средното економско училиште „Гостивар“, општина Гостивар Меда – 3, Тетово
3 „Поставување на алуминиумски прозорци“ во средното училиште „Наум Наумовски Борче“, општина Крушево Меда – 3, Тетово
4 „Промена на подови и реконструкција на две училници“ во основното училиште „Чајла“ – с. Чајле, општина Гостивар Дон – Хаус, Тетово
5 „Целосна реконструкција“ на подрачното основно училиште „Врапчиште“ во село Врањофце, општина Врапчиште Анол – Импекс, Скопје