Monday, December 6, 2021

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 4 септември 2014

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на нова електрична инсталација во левото крило на училишната зграда“ во основното училиште „Кузман Шапкарев“, во населба Драчево, општина Кисела Вода Макотерм, Скопје