Wednesday, July 28, 2021

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 12 август 2014

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на нови прозори и подови во објектите на училиштето“ во основното училиште „Братство Единство“, во Охрид, општина Охрид Ми – Комерц 2000, Кавадарци