Thursday, January 20, 2022

Успешни приказни на Дриљон Мифтари и Теодора Ѓорѓеска

Përfaqësues të klubeve debatuese, Teodora Gjorgjeska dhe Driljon Miftari  ndajnë me ne pikëpamjet e tyre për klubet debatuese të organizuara nga Projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim.

Членови на дебатни клубови, Теодора Ѓорѓеска и Дриљон Мифтари ги споделуваат своите видувањата околу дебатните клубови кои се организирани преку Преоктот за меѓуетничка интеграција во образованието.

Дриљон Мифтари: Duke qenë pjesë e klubit debatues në shkollën tonë I formuar nga projekti I USAIDI-t per integrimin ndëretnik në arsim ne kemi mësuar shumë gjëra të reja, prej të cilave më kryesorja “aftësia për debatim”. Nëpërmjet këtij projekti apo këtyre ligjëratave, ne kemi vërejtur dhe në të njejtën kohë kemi ngjallur mënyren tonë të të menduarit dhe krijimin e ideve më konkrete. Përshtypje të madhe më ka lënë  puna në grupe , posacërisht bashkpunimi jonë , ku secili jep idetë e tij  , prej të cilave idetë më konkrete zgjidheshin si tema debatuese . Gjatë projektit edhe pse në të mernin pjesë grupe të etniteve të ndryshme , kjo neve aspak nuk na ka ndaluar bashkpunimin tonë dhe ne kemi qendruar bashk deri në fund si një skuader.
Në ketë rast ne mësuam edhe për kulturen , religjionin dhe më kryesorja përmirsuam dhe forcuam gjuhen maqedonase dhe pak atë turke.
Ne kishim një mundësi që tërë mundin që e kanë bërë ligjeruasit tanë që të mësojme për debatin , ta organizojm një debat publik në shkollën tonë , në të cilin mernin pjëse profesorë , prindër , nxënës dhe disa antarë të FRA-s . Teza e këtij debati ishte “ Votimi në të gjitha zgjedhjet në një demokraci duhet të jetë I obligueshem“, dhe un isha pjesë e skuadres pozitive dmth ta mbroj tezën. Me disa ide dhe argumente mendoj se tentuam dhe i bindëm të pranishmit sepse “votimi është një detyre qytetare e krahasuar me detyrat tjera  qytetare që kryejnë qytetarët sic janë: tatimet e detyruara“.
Gjithashtu vlen të theksohet që si pik kryesore e klubit debatues është që të   forcojmë vetbesimin tonë dhe me cdo kusht që me argumente të sakta të luftojm kundërshtarin.
Do të vazhdoj të mar pjesë në këtë projekt sepse më pëlqen të jem pjesë e aktiviteteve të tilla edukativo – arsimore dhe multikulturore , nga të cilat kemi përfitimie të mëdha si nxënës. I jemi shumë falemnderues Projektit të USAID-it si dhe FRA-së që mundësojnë integrimin ndëretnik në shoqërinë tonë nëpërmjet këtyre aktiviteteve.

Teodora Gjorgjeska: Македонци, Албанци, Труци, Роми дали етничката припадност е причина за нетолеранција, тензичност и дискриминација во нашево општество?

Да бидеме реални, во многу случаеви тоа за жал е така.

Но сепак постојат луѓе, институции, организации кои си зацртале за цел да ги организираат младите, напредни и прогресивни сили, двигатели на секое општество заедно низ постигнување на заеднички цели да ги надминат овие негативности кои се само проблем од кој губи секој во општеството.

Благодарение на дебатниот клуб во средното медицинско училиште “Никола Штејн” кој ни овозможи заедничка соработка, ние ,членовите на тој клуб  поминавме многу мигови во истражување, едуцирање и што е најважно од се  слободно ги изразувавме нашите мислења и ставови за секој сегмент од животот и општеството. Учествуваме на разни турнири  во самото училиште, на регионалниот турнир во Скопје  учествувавме како тим со мешан етнички состав, но тоа не беше пречка во остварување на нашите цели. Наспроти тоа, тоа не зближи, не сплоти и не направи посилни, ни докажа дека важна е човечноста, искреноста и неодоливата желбата за дружење. Дури и пречките што ги имавме во комуницирањето ги надминавме користејќи го Англискиот јазик , кој  го користевме и во  дебатите што ни помогна да го  усовршиме истиот. Меѓусебно ги прифативме нашите слаби и силни страни, си помагавме, разменувавме разни мислења и идеи, се смеевме, едноставно уживавме во тоа што го правиме и без размислување ваквата дружба ќе се потрудиме да трае што е мошне подолго.

Нашиот тим во ранг листата  на дебатните турнири не се пласираше на многу високо место, но тоа и не е најважното нешто ако се има предвид дека постигнувањето на заедничките цели, дружењето меѓу членовите на нашиот тим како и нашето дружење со членовите на  другите тимови  ни помогна  да сватиме колку е важно дружењето кое незнае за граници, за етничка, верска или било каква припадност и поделба.

Да дадеме сите свој максимален придонес во опстојувањето и развојот на вакви и слични активности и да допринесеме за зајакнувањето на меѓуетничкото дружење,толеранција и надминување на било каква дискриминација.На тој начин ќе дадеме голем придонес во изградбата  и развојот на здраво општество корисно за секој од нас.