Friday, December 3, 2021

Отпочнување и селекција на училишта во рамки на Компонентата за обезбедување стимул за училиштата

Во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, Компонентата за обезбедување стимул за училишните и локалните заедници отвори повик за аплицирање за училиштата, со кој ги селектираше училиштата за имплементација на активностите на оваа Компонента во првата (пилот) година од Проектот. Активностите од оваа Компонента ќе бидат имплементирани со средства обезбедени од Европската команда на САД. Повикот за апликации се однесуваше на сите основни и средни училишта од четирите пилот општини (Битола, Бутел, Струмица и Тетово), како и училиштата од општините кои се граничат со гореспоменатите општини.

Вкупно 155 основни и средни училишта ги исполнуваа условите за апликација. Проектот прими 100 апликации. Селекцијата на апликациите беше направена од страна на Работна група составена од претставници од Европската команда на САД, Министерството за образование и наука / Одделение за капитални инвестиции, Чекор по чекор и вработени во Проектот.

Селекцијата на училиштата беше направена според претходно утврдени критериуми и според интересот на училиштата за вклучување во активностите на другите компоненти од Проектот. Одличниот квалитет на апликациите, како и огромниот интерес покажан од страна на училиштата, уште повеќе го отежнаа процесот на евалуација на членовите на работната група која на крај требаше да одбере само десет апликации кои ќе бидат вклучени во пилот фазата. Ова се десетте најдобро рангирани училишта:

  1. ОУ „Братство Миѓени’’ – Општина Тетово
  2. ОУ „Тефејуз’’ – Општина Чаир
  3. ОУ „Стив Наумов’’ – Општина Битола
  4. ОУ „Браќа Миладиновци’’ – Општина Демир Хисар
  5. ОУ „Мите Богоевски’’ – Општина Ресен
  6. ОУ „Никола Карев’’ – Општина Струмица
  7. ОУ „Маршал Тито’’ – Општина Струмица, село Муртино
  8. ДСЕУ „8ми Септември’’ – Општина Тетово
  9. ОУ „Лирија’’ – Општина Боговиње
  10. ОУ „Живко Брајковски’’ – Општина Бутел

Во селектираните училишта се формираат Тимови за реновирање на училиштата, кои, всушност, стануваат партнери за соработка во процесот на реновирање и чиишто капацитети ќе бидат зајакнати преку обуки направени според нивните потреби. Тимовите за реновирање на училиштата ќе работат со тимот на Проектот на подобрување на средината за учење и на подобрување на меѓуетничката интеграција во образованието.

Тимовите за реновирање на училиштата активно ќе бидат вклучени во планирањето, организирањето и имплементацијата. Тимовите и техничкиот персонал од училиштата во иднина ќе бидат одговорни за одржување на училишните згради со цел да обезбедат позитивна средина за учење и работа за учениците и наставниците, во која тие ќе можат заедно да учат и работат и да служат како одличен пример за меѓуетничка интеграција и за останатите училишта

Реновирањата во селектираните училишта ќе се одвиваат за време на летниот распуст!