Friday, July 30, 2021

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Ви благодариме што вложивте време и напор да го пополните прашалникот. Со тоа придонесовте кон планирање и реализирање активности што најдобро ќе соодветствуваат на потребите на училиштата во насока на подобрување на меѓуетничката интеграција во образованието.

Резултатите од истражувањето ќе бидат објавени на нашата веб страна www.pmio.mk. На истата страна може да добиете и други информации за реализирани, актуелни и идни активности, како и материјали поврзани со проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието.

Со почит,
Тимот на ПМИО