Thursday, January 20, 2022

Подготвен е Зборникот од Конференцијата

Зборникот од Првата меѓународна конференција „Практичната настава на идните педагози, наставници и воспитувачи во мултикултурни средини – искуства и предизвици“ одржан минатата година на 27-29.11.2014 во Скопје е подготвен и може да го симнете на следниот линк. Конференцијата беше подржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје во партнерство со МЦГО и други образовни институции.

Conference_Proceedings.pdf