Sunday, July 25, 2021

Општина Струмица формираше Комисија за МИО

Со цел да се планираат, реализираат и следат активностите за меѓуетничка интеграција во општинските училишта за основно и средно образование, Општина Струмица формираше Комисија за МИО.

Со овој вид на институционална поддршка од клучните институции, покрај тоа што се промовира, зајакнува и постигнува меѓуетничката интеграција во образованието, истовремено се постигнува и одржливост на ваквите активности.

%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-001