Thursday, January 20, 2022

ПРЕЗЕНТАЦИЈА- Обука за меѓуетничка интеграција во образованието за Тимови за училишна интеграција 2014

Обука за меѓуетничка интеграција во образованието за Тимови за училишна интеграција

Den 1
Den 2
Den 3

Trajnim për integrimin ndëretnik në arsim për Ekipet për integrim shkollor

Dita 1
Dita 2
Dita 3

Okul Entegrasyon Ekiplerine Yönelik-Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Eğitimi

1 Gün
2 Gün
3 Gün