Wednesday, December 8, 2021

Повик за аплицирање за база на преведувачи – затворен

Обезбедувањето на еднакви можности,  за сите етнички заедници да имаат еднаков пристап до информации на својот мајчин јазик, е фокус на нашата работа.

Поради тоа, Проектот на УСАИД за Меѓуетничка Интеграција во Образованието има предвидено креирање на листа на преведувачи, кои ќе го поддржат и олеснуваат спроведувањето на проектот, при комуницирање со клучните образовни институции, општини и проектни партнери.

Сите заинтересирани и квалифицирани кандидати кои имаат минимум 5 години искуство за превод Македонски-Албански-Англиски се повикуваат да достават:

Кратка Биографија (CV)

Писмо за Интерес

– Понуда која вклучува:

а. Писмен превод (цена по страна -стандард 1800 карактери)

б. Симултан превод (на ден).

Истотака, кандидатите кои имаат познавање и на други јазици од заедниците кои живеат во Македонија( Турски, Ромски, Српски, итн.) се охрабруваат да испратат документи и да аплицираат.

Апликациите треба да се поднесат најкасно до 31-ви Мај 2012 до:

Бесник Рамадани

Проектен Асистент

Проект на УСАИД за Меѓуетничка Интеграција во Образованието

bramadani@mcgo.org.mk


Мисијата на САД во Скопје обезбедува еднакви можности и праведен и еднаков третман при вработувањето на сите луѓе без оглед на расата, бојата, религија, пол, етничко потекло, возраст, лица со потребни потреби, политичка припадност, брачниот статус или сексуална ориентација. Стејт Департментот исто така се стреми да постигне еднакви можности за вработување во сите активности на целиот персонал преку програми за подобрување на разновидноста.