Thursday, January 20, 2022

ЗАТВОРЕН! 2014 Yılına Yönelik Okul ve Yerel Yönetimlerin Teşvik Edilmeleri Kapsamında Başvuru İlanı

Okul ve yerel yönetimlerin teşvik edilmeleri ve sözkonusu unsur kapsamında okulların seçim işlemleri çerçevesinde mevcut olan faaliyetlerin başlangıcını Sizlere bildirmekten dolayı büyük memnuniyet duymaktayız. 2014 yılı ve ondan sonra gelecek olan her yıl, iki unsur da dahil olmak üzere bahsekonu faaliyetlerin uygulanacağı 10 okul seçilecektir. 2014 yılı daha doğrusu proje uygulama çalışmalarının üçüncü yılına, Sizin belediyenizin de dahil olduğu www.pmio.mk veb sitemizde yer alan toplam 30 belediye sınırları içerisinde bulunan tüm okul ve liselerin katılması mümkündür. İkinci aşamada başvuruda bulunabilecek olan okullar listesine buradan ulaşmak mümkündür.

Okulların seçilmesi çalışmaları, sözkonusu Projenin diğer unsurları kapsamındaki faaliyetlerine ne kadar ilgi göstereceklerine ve tanımlanacak olan kriterlere göre yapılacaktır. Seçilmiş olan okulların her birinde okul yenileme ya da tadilat heyetleri oluşturulacaktır, ki bunların tamamı tüm çalışma süreci kapsamında bizim ortağımız olarak hareket edecektir. Sözkonusu ekiplerin kapasiteleri, tarafımızca düzenlenecek olan özel tasarı eğitimleri sayesinde geliştirilecektir. Okullardaki yenileme daha doğrusu tadilat ekipleri planlamaya, organizasyona ve yenileme doğrultusundaki uygulama çalışmalarına aktif bir şekilde dahil edilecektir. Dolayısıyla ekibin, çalışma gücü, maliyet ve donanım hususlarında kendi desteklerini sunmaları gerekecektir. Bu durum da onların yenilenme sürecine verecekleri katkı olarak yer alacaktır. USAID’in Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi kapsamındaki okul başına yenilenme bütçesi 1.200.000 Denarı geçmemelidir. Belediyelerin/Okulların proje tamamına yapacakları destek de en azından %10 olmalıdır.

Aplikasyonların takdimi (posta veya elektronik ortamda) 03 Şubat tarihinden başlayarak 17 Şubat 2014 tarihi saat 17:00’a kadar devam edecektir. Aplikasyona yönelik tüm malzemeler ve onların hazırlanmaları doğrultusunda tüm bilgiler www.pmio.mk veb sitemizde yer almaktadır. Doldurulmuş olan aplikasyonlar ve tüm diğer mektuplar İngilizce olarak posta yoluyla Ul. Kozle 1-b, Üsküp adresine ve e-posta yoluyla applications_c4@yahoo.com adresine gönderilmelidir.

1. OKUL SEÇİMİ APLİKASYONU

2. APLİKASYONUNUN DOLDURULMASI KILAVUZU

3. DESTEK MEKTUBU – Belediye

4. DESTEK MEKTUBU – Okul

5. DESTEK MEKTUBU – Okul Kurulu

6. DESTEK MEKTUBU – Veliler Konsey

7. DESTEK MEKTUBU – Yerel Yönetimler