Monday, January 24, 2022

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА

Б А Р А Њ Е
за прибирање на понуди

Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) од Скопје преку Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) ги повикува сите квалификувани  ревизорски  фирми  кои  се  регистрирани  во  Македонија  да  поднесат понуди за финансиска ревизија на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието за 2012 година. Заинтересираните фирми можат да побараат копија од документацијата за понуди почнувајќи од 12 март 2013 година во канцеларијата на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, на ул. „Козле бр. 1-б, 1000 Скопје. Понудите треба да бидат доставени најдоцна до 21 март 2013 година, 14:00 часот. Телефон за контакт: 02/3067981, лок. 107.

Забелешка: Подигнување на документација за понуди за горенаведеното барање не подразбира и автоматско доделување на договор за работа.