Wednesday, January 26, 2022

26.05 – Охрид – Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Братство Единство…

26.05 – Охрид – Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Братство Единство од Охрид, ОУ Ристе Ристевски од Долно Косоврасти и ОУ Санде Штерјоски од Кичево