Sunday, September 26, 2021

26.01 – Скопје – Промотивен настан на Упатството со Прирачник…

26.01 – Скопје – Промотивен настан на Упатството со Прирачник за одржување на училишните објекти

На 26ти јануари, во Буши Ресорт во Скопје, почнувајќи од 13 часот, Проектот на УСАИД за Меѓуетничка интеграција во образованието, заедно со Министерството за образование и наука, ќе го промовира Упатството со Прирачник за одржување на училишни објекти. Упатството со Прирачник за одржување на училишни објекти е подготвено во партнерство со Одделението за капитални инвестиции при Министерството за образование и наука.