Monday, October 25, 2021

16.10 – Скопје – Обука за зајакнување на капацитетите на техничкиот персонал…

16.10 – Скопје – Обука за зајакнување на капацитетите на техничкиот персонал за одржување на училишните објекти

Од 9:30 часот, во Хотел Континентал во Скопје, ќе се одржи обука за одржување на училишни објекти наменета за секретари и технички персонал од 13 училишта од Фаза 4.