Monday, October 25, 2021

16-17.04 – Скопје – Обука за Модул 1 на Тимовите за реновирање на училиштата…

16-17.04 – Скопје – Обука за Модул 1 на Тимовите за реновирање на училиштата од 13те избрани училишта за реновирање во Фаза 4

Модул 1 се фокусира на зајакнување на капацитетите на вработените во училиштата, училишните одбори, родителите, вработените во општините и членовите на заедницата за одредување на приоритети за реновирање на училиште, како и изготвување и применување на план и буџет за одржување на училиштето.