Friday, January 21, 2022

12.06 – Скопје – Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од СЕОУ „Гостивар“ од Гостивар, ОУ „Чајла“ од Гостивар и ОУ „Врапчиште“ од Врапчиште

12.06 – Скопје – Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од СЕОУ „Гостивар“ од Гостивар, ОУ „Чајла“ од Гостивар и ОУ „Врапчиште“ од Врапчиште