Monday, December 6, 2021

11.06 – Скопје – Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ „Ѓорче Петров“ од Ѓорче Петров, ОУ „Кузман Шапкарев“ од Кисела Вода и ОУ „Гоце Делчев“ од Илинден

11.06 – Скопје – Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ „Ѓорче Петров“ од Ѓорче Петров, ОУ „Кузман Шапкарев“ од Кисела Вода и ОУ „Гоце Делчев“ од Илинден