Sunday, January 16, 2022

Распоред на обуките за одржување на училишни објекти (модул 1) во рамките на компонента 4 за обезбедување на стимул на училиштата и локалните заедници од 22.10 до 02.11. 2012

–          22.10.2012 (09.00 – 17.00) во ОУ Тефејуз, општина Чаир ( ќе учествуваат училиштата од Скопскиот регион: ОУ Тефејуз, ОУ Живко Брајковски, ОУ Крсте Мисирков)

–          26.10.2012 (09.00 – 17.00) Во СОУ Никола Карев, општина Струмица (ќе учествуваат училиштата од Струмичкиот регион: СОУ Никола Карев и ОУ Маршал Тито-с.Муртино)

–          31.10.2012 (09.00 – 17.00) Во ОУ Братство-Миѓени, општина Тетово (ќе учествуваат училиштата од Полошкиот регион:ОУ Братство-Миѓени-Тетово, СОУ 8 Септември-Тетово, ОУ Лирија-с.Жеровјане)

–          02.11.2012 (09.00 – 17.00) во ОУ Стив Наумов, општина Битола (ќе учествуваат училиштата од Пелагонискиот регион: ОУ Стив Наумов-Битола, ОУ Браќа Миладиновци-с.Жван, ОУ Мите Богоевски-Ресен.