Saturday, September 25, 2021

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Димитар Миладинов од Центар и СУГС Јосип Броз Тито од Скопје на 29 мај 2013

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Димитар Миладинов од Центар и СУГС Јосип Броз Тито од Скопје на 29 мај 2013