Monday, October 25, 2021

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце, Старо Нагоричане и ОСТУ Наце Буѓони од Куманово…

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце, Старо Нагоричане и ОСТУ Наце Буѓони од Куманово на 28 мај 2013