Thursday, January 27, 2022

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце, Старо Нагоричане и…

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце, Старо Нагоричане и ОСТУ Наце Буѓони од Куманово на 13 мај 2013