Thursday, January 20, 2022

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Димитар Миладинов од Центар и СУГС Јосип Броз Тито од Скопје на 23 април 2013

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Димитар Миладинов од Центар и СУГС Јосип Броз Тито од Скопје на 23 април 2013