Thursday, January 27, 2022

Обука на наставници за спроведување на двојазични мултикултурни работилници – 2 дел, Скопје, 14-15 декември, 2012

Обука на наставници од модел училишта – симулација на двојазично работилници и упатства за спроведување на работилници во училиштата