Tuesday, September 28, 2021

Обука за зајакнување на капацитетите на техничкиот персонал за одржување на училишните објекти во ОУ Тефејуз во Скопје, 12 декември 2012 година

Обука за зајакнување на капацитетите на техничкиот персонал за одржување на училишните објекти во ОУ Тефејуз во Скопје, 12 декември 2012 година