Thursday, January 27, 2022

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 23 јули 2013;

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Промена на прозори, подови и плафони и санација на ѕидови“ во средното училиште „Ванчо Прке“ – Виница, општина Виница Бонор Инженеринг, Скопје
2 „Санација и адаптација на тоалети и поставување на алуминиумски прозорци“ во основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ – село Драгоманце, општина Старо Нагоричане Бонор Инженеринг, Скопје
3 „Санација на котлара“ во средното училиште „Димитрија Чуповски“ – Велес, општина Велес Анол – Импекс, Скопје