Wednesday, December 8, 2021

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 10 јули 2013

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Промена на подови“ во основното училиште „Димитар Миладинов“ – Скопје, општина Центар Агора – Епоксид, Тетово
2 „Промена на прозорци“ во средното училиште „Јосип Броз Тито“ – Скопје Ми – Комерц 2000, Кавадарци
3 „Промена на прозорци“ во основното училиште „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола, општина Битола Меда – 3, Тетово
4 „Реновирање на тоалети“ во основното училиште „Јосип Броз Тито“ – Струга, општина Струга Анол – Импекс, Скопје