Wednesday, July 28, 2021

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 27 септември, 2012

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Име на училиштето Општина Тип на проект Избрана компанија
1 ОУ Живко Брајковски Бутел Реконструкција на фискултурна сала Ројал Васе, Пробиштип
2 ОУ Крсте Мисирков Гази Баба Поставување на алуминиумски прозорци Меда – 3, Тетово