Thursday, October 28, 2021

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 29 март 2013

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 Изградба на пристапни рампи во ОУ „Крсте Мисирков“, општина Гази Баба, ОУ „Стив Наумов“, општина Битола, ОУ „Лирија“, село Жеровјане, Општина Боговиње и ОУ „Маршал Тито“, село Банско, општина Струмица Анол – Импекс, Скопје