Thursday, January 20, 2022

7.04 – Кичево – Заедничка ученичка активност во ОУ „Браќа Миладиновци“ од Куманово…

7.04 – Кичево – Заедничка ученичка активност во ОУ „Браќа Миладиновци“ од Куманово

Од 11:30 до 12:30 часот, во ОУ „Браќа Миладиновци“ од Куманово, мешана група од 24 ученици, ќе учествуваат на редовна неделна мултикултурна работилница. Групата ќе работи на воспоставување соработка преку работење на задача: Креирање на фразеолошки речник на македонски и албански јазик.