Thursday, January 27, 2022

7.03 – Охрид – Заедничка интегрирана приредба: Ден на албанскиот учител и Ден на жената…

7.03 – Охрид – Заедничка интегрирана приредба: Ден на албанскиот учител и Ден на жената

Од 11:00 до 12:00 во ОУ “Братство Единство”, Охрид, ќе се прослави Денот на албанскиот учител и Денот на жената. Празникот ќе биде одбележан со повеќе точки, меѓу кои и интегрирани точки. Настанот ќе биде проследен од страна на родители, наставници и ученици.