Thursday, January 27, 2022

7.03 – Куманово – Родителска иницијатива: Изработка на декорации по повод Денот на жената…

7.03 – Куманово – Родителска иницијатива: Изработка на декорации по повод Денот на жената

Од 12:00 до 13:00 во ОУ “Бајрам Шабани”, Куманово, ќе се оддржи работилница за изработка на украси по повод Денот на жената. На работилницата ќе учествуваат 24 учесници (родители и деца) од двете партнерски модел училишта од Куманово.