Wednesday, December 8, 2021

31.03 – Скопје – Заедничка ученичка подготвителна активност за организирање заеднички излет…

31.03 – Скопје – Заедничка ученичка подготвителна активност за организирање заеднички излет

Од 13:00 до 14:00 часот, во СУ „Здравко Цветковски“ од Скопје, мешана група од 30 ученици, ќе учествуваат на заеднички подготвителни активности за запознавање и градење група со цел организирање на заеднички излет во текот на следниот месец.