Thursday, January 27, 2022

28.12 – Охрид – Заедничка ученичка активност – Мултикултурна работилница…

28.12 – Охрид – Заедничка ученичка активност – Мултикултурна работилница

Од 13:00 до 14:00 часот, во ОУ „Братство Единство “ од Охрид, мешана група од 24 ученици од второ и трето одделение, ќе учествуваат на редовна неделна мултикултурна работилница. Групата ќе работи на тема: Новодишни празници.