Monday, January 17, 2022

28.01 – Скопје – Обука за СИТовите за организација на квизови…

28.01 – Скопје – Обука за СИТовите за организација на квизови и координација на активности

Од 10:00 до 15:00 часот, во Центарот за човекови права и разрешување конфликти, претставници на СИТовите од 4 основни модел училишта ќе учествуваат на еднодневна обука, пришто ќе се предложат активности за организација на квизови по барање на МОН. Истотака ќе се претстави и работниот план за тековната година.