Thursday, January 27, 2022

27 и 28.09 – Скопје – Обука за наставниците по мајчин јазик за користење на постоечки и алтернативни материјали

27 и 28.09 – Скопје – Обука за наставниците по мајчин јазик за користење на постоечки и алтернативни материјали на начин што обезбедува интеретничка интеграција