Friday, July 30, 2021

25.08 – Куманово – Обука за соработка меѓу наставници преку стручни активи со ОУ „Бајрам Шабани“ и „Браќа Миладиновци“, Куманово

25.08 – Куманово – Обука за соработка меѓу наставници преку стручни активи со ОУ „Бајрам Шабани“ и „Браќа Миладиновци“, Куманово