Wednesday, December 8, 2021

23.04 – Скопје – Драмска претстава…

23.04 – Скопје – Драмска претстава

Од 10:50 до 11:30 во СУ “Михајло Пупин”, Скопје, ќе се одигра драмската претстава подготвена од драмската секција при средното економско модел училиште од Гостивар, а во склоп на натпреварите на МАССУМ. Во претставата се вклучени околу 15тина ученици од сите наставни јазици. Претставата ќе биде проследена од страна на ученици и наставници од повеќе средни училишта, учесници на МАССУМ.