Monday, September 27, 2021

22.04 – Охрид – Заедничка интегрирана приредба: Ден на детето…

22.04 – Охрид – Заедничка интегрирана приредба: Ден на детето

Од 17:00 до 18:00 во ОУ “Братство Единство”, Охрид, ќе се прослави Денот на детеto. Манифестацијата ќе биде одбележана со повеќе точки, меѓу кои и интегрирани точки. Настанот ќе биде проследен од страна на родители, наставници и ученици од пошироката заедница.