Thursday, January 27, 2022

20.09 – Охрид – Работна средба со СИТ претставници од основни училишта од Охрид…

20.09 – Охрид –  Работна средба со СИТ претставници од основни училишта од Охрид

Пет координатори на СИТови од пет различни основни училишта заедно со одговорен за образование при општината ќе присуствуваат на состанок на кој ќе биде претставен концепт за организирање на Денови за меѓуетничка интеграција во општина Охрид.