Monday, December 6, 2021

19 и 20.09 –Скопје– Обука за наставници од основните модел училишта за реализација на работилници за усвојување…

19 и 20.09 –Скопје– Обука за наставници од основните модел училишта за реализација на работилници за усвојување на основни концепти по македонски и албански јазик