Sunday, September 26, 2021

18.12 – Кичево – Прослава по повод Денот на настава на турски јазик…

18.12 – Кичево – Прослава по повод Денот на настава на турски јазик

Од 13:00 до 14:00 часот, во ОУ „Санде Штерјоски“ од Кичево, ќе се одржи прослава по повод Денот на настава на турски јазик каде учениците ќе настапат со интегрирани музички точки. На настанот се очекува да учествуваат ученици, наставници, родители и претставници од локалните заедници.