Wednesday, January 26, 2022

17.12 – Скопје – Обука на претставници од модел училиштата за комуникација со јавноста…

17.12 – Скопје – Обука на претставници од модел училиштата за комуникација со јавноста

Во просториите на Центарот за човекови права и разрешување конфликти во Скопје, ќе се одржи обука на преставници од модел училишта во рамки на ПМИО за информирање на јавноста и комуникација со медиуми. Целта на оваа обука е обучување на наставниците за користење на разни алатки кои ќе ја зголемат присутноста во медиумите на ПМИО активности кои се спроведуваат во модел училиштата. Јане Стефанов од МИМ и Зоран Бојаровски, новинар, ќе бидат обучувачи на обуката.