Friday, December 3, 2021

16.09 – Скопје– Обука за наставници по физичко и здравствено образование/спорт и спортски активности…

16.09 – Скопје– Обука за наставници по физичко и здравствено образование/спорт и спортски активности за реализирање на заеднички наставни активности