Thursday, January 27, 2022

16.05 – Куманово – Промоција на проектните активности на партнерските модел училишта ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“

16.05 – Куманово – Промоција на проектните активности на партнерските модел училишта ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“