Wednesday, July 28, 2021

16.05 – Куманово – Промоција на проектните активности на партнерските модел училишта ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“

16.05 – Куманово – Промоција на проектните активности на партнерските модел училишта ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“