Thursday, January 20, 2022

15.04 – Гостивар – Заедничка ученичка активност – Драмска секција…

15.04 – Гостивар – Заедничка ученичка активност – Драмска секција

Од 11:00 до 12:00 часот, во СЕОУ „Гостивар“ од Гостивар, мешана група од околу 30 ученици, ќе учествуваат на редовна неделна средба во рамки на секцијата. Работилниците преку интерактивен пристап овозможуваат учениците подобро да се запознаат како индивидуи и припадници на различни јазични групи.