Monday, December 6, 2021

15.02 – Скопје – Заедничка интегрирана приредба: Патронен ден на училиштето…

15.02 – Скопје – Заедничка интегрирана приредба: Патронен ден на училиштето

Од 10:00 до 11:00 во ОУ “Санде Штерјоски”, Кичево, ќе се прослави Патрониот ден на училиштето. Празникот ќе биде одбележан со повеќе точки, меѓу кои и интегрирани точки. Настанот ќе биде проследен од страна на родители, наставници и ученици.