Tuesday, October 26, 2021

14.06 – Гостивар – Работна средба со СИТот од СЕОУ Гостивар…

14.06 – Гостивар – Работна средба со СИТот од СЕОУ Гостивар

При средбата од 12:00 до 13:30 часот, ќе се разгледа процедурата за сертификација на реализатори на МИО активности.

Околу 30 наставници и 10 претставници на СИТот се очекува да учествуваат на средбата.